SINGLE CONNECT - Ayrıcalıklı Erişim Platformu

  • BT varlıklarınızı "Single Connect - Ayrıcalıklı Erişim Platformu" ürün ailesi ile koruyun.

    Her BT sisteminde bulunan yönetici veya "ayrıcalıklı" hesaplar, yetki ve yetenekleri açısında açısından son derece değerlidir. Bu hesaplar, en değerli kurumsal varlıklara ve verilere “anahtar” oldukları için saldırganların öncelikli hedefleridir .

    KRON Single Connect ürün ailesi içerisinde yer alan, ajansız ve birbirine tamamen entegre olan kimlik ve erişim yönetimi ürünleri ile uçtan uca bütün BT, OT, IoT ve Endüstri 4.0 sistemlerinizdeki kimlik ve erişimlerinizi, merkezi olarak tek bir noktadan yönetebilirsiniz.

    Merkezi Şifre Kasası

    BT yapısında bulunan bütün kullanıcı hesaplarını yönetmek, şirket güvenlik politikalarına uygun hale getirmek ve raporlamak amaçlı konumlandırılan, sektörel standartlar ile uyumlu, güvenli, merkezi dijital kasadır.

Yetkili Oturum Yöneticisi

SSH, TELNET, RDP, VNC, FTP/S, HTTP/S protokolleri ile erişim sağlanan BT yapılarında, oturumları yetkilendirmek ve kayıt altına almak, oturumlarda kullanılabilecek komutları belirlemek ve sınırlandırmak, çalıştırılabilecek uygulamaları belirlemek ve sınırlandırmak için kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı oturum izleme ve video kaydı, metin bazlı kayıt, OCR teknolojilerini desteklemektedir.


Veritabanı Erişim Yönetimi ve Loglama

Oracle, MS SQL, Postgresql, Mysql, Mariadb, Cassandra, MongoDB gibi ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarına olan erişimlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Kim, ne zaman, hangi veriye erişmiş bilgisi merkezi ve gerçek zamanlı olarak kaydedilip, sorgulanabilir hale getirilmektedir.


Veritabanı Maskeleme

Dinamik veri maskeleme özelliği sayesinde, geliştirici ve veritabanı yöneticileri ile danışmanların kullandıkları TOAD, Navicat, SQL*Plus, SQL Developer gibi istemcilerin veritabanlarına yaptıkları erişimlerde, yapılan tüm sorgulamalar, belirlenebilen ve özelleştirilebilen maskeleme kurallarına uygun bir şekilde, gerçek zamanlı olarak dinamik maskelenebilmektedir.


Çoklu Kimlik Doğrulama

İki ve çok faktörlü olarak konumlandırılabilen yapısı sayesinde, firewall ve VPN cihazları üzerinde tanımlanan VPN erişimlerinde ikincil bir kimlik doğrulaması sunarak, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi gibi durumlarda oluşan güvenlik açıklarını engellemektedir.

Daha Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın