Dijital Dönüşüm

Günümüzde orta ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğunda dijital dönüşümü tamamlayarak sürdürülebilir kârlılık odaklı daha esnek bir yapıya kavuşma eğilimi ihtiyacı vardır. Dijital dönüşüme belirli noktalardan başlamak gerekse de bu aslında uzun vadeli ve gerçek bir dönüşüm anlamına gelmekte. Uzun vadede ise firmalara kesin bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm devrim niteliğinde bir özellik taşıyor. Zira marka ve ticari yapıların dijitalleşmesiyle birlikte güç dengesi tersine döndü. Tekelleşme, yüksek fiyat, sınırlı ürün seçeneği gibi problemler ortadan kalktı. Tüketiciler, dijitalleşme kapsamında yüzlerce, binlerce dijital platform aracılığıyla aradıkları ürünleri inceleme, kıyaslama, eleme şansına sahip oluyor. Bu bağlamda ticari ilişkilerde gücün büyük oranda tüketicide olduğunu söylemek gerekiyor.

Dijitalleşme adımıyla birlikte rekabet piyasası da canlanmış oldu. Dijital dönüşüm araçları piyasaların hareketlenmesini sağlarken aynı zamanda markaların kitlesini genişletmesine zemin hazırlıyor.

Dönüşümün bir çok dalı sözkonusu. Platformların dönüşümü, çalışanların dönüşümü, iş ağlarının dönüşümü, ve yapay zeka sahibi eşyalar gibi.

Hazırlık aşaması olmadan, panikle dijital dönüşüm çalışması yapmak; firma için en az dönüşmemek kadar zararlı. Bu uzun ve zorlu yolculuğa ne kadar iyi hazırlanır, bu süreci ne kadar doğru geçirirseniz, hata yapma ihtimaliniz o kadar düşer ve başarılı olma şansınız da bir o kadar artar. Bir firma için önemli olan tüm birimleri ile birlikte dijitalleşme sürecinin farkında olmak ve planlama yaparak, strateji belirleyerek harekete geçmek.

Teknoloji sürekli gelişirken yatırım maliyeti de yüksek durumdadır. Bu durumda yatırım yapılacak olan teknoloji son derece önemli hale gelmektedir. Dijital dönüşüme başlamadan önce bu konuda ciddi bir analize ihtiyacınız vardır.

Organizasyonunuz içinde dijitalleşmeye başlamak ve dijital kültür oluşturmak için harcamanız gereken çaba: Çalışanlarınızın dijital konularda bilinçlendirilmesi, Eğitimler ve workshoplar düzenlemek, Departmalara özel dijital örneklemeler yapmak, çalışanlara dijitallleşmenin sağlayacağı avantajları anlatabilmek olarak sayılabilir.

BT sektörünün hızla gelişiyor olması ile yeniliklerin organizasyon araçları ile bütünleşebilmesi adına, geniş kapsamlı bir yol haritası sunuyoruz.

Veri güvenliği ilkelerine uygun olarak dijital gereksinimler üzerinde çalışıyoruz.Süreç içinde altyapı, kullanılan veya kullanılacak uygulamalar ve siber güvenlik odağında ilerliyoruz.

Endüstri 4.0 olarak da nitelendirilen yeni sanayi devrimi, işletmelerin bilgisayar tabanlı otomoasyonları ve IOT teknolojilerini benimsemesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, danışmanlık hizmetinden yararlanan firmalar için gerekli olan teknolojik yöntemlerin iş modeline uygulanabilirliğinin belirlenmesi oldukça önemli bir adımdır.