Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Hizmetleri

Şirket veya kuruma ait veri sistemleri , ağ ve siber güvenlik altyapısını kurumsal bir yaklaşımla ele alarak, siber güvenlik seviyesini artırmak üzere adımlar atıyoruz. Organizasyonunuzun altyapısını ve güvenlik seviyesine bağlı olarak görevlendirilen danışmanlarımız tüm bu süreçlerde yanınızda olacaktır.

Siber güvenlik teknolojileri danışmanlığı, kullanmakta olduğunuz siber güvenlik teknolojisi ürünlerinin etkin kullanımı ve yetkinliklerinin değerlendirilerek maksimum seviyeye çıkarm çalışmasıdır

Ayrıca siber güvenlik altyapınızın yeterli görülmemesi durumunda, altyapınız açısından en uygun siber güvenlik teknolojisi araştırılarak, sisteminizin imkanlar dahilinde gün sonunda maksimum güvenlik seviyesine ulaşmanız hedefiyle yapılan çalışmalardır.

Siber Güvenlik Kontrol Hizmetleri

Kurum veya şirket bünyesinde bütün IT altyapısının güvenlik açısından incelenmesi, raporlanması ve güvenliğinin sağlanması hizmetidir. Bu hizmet kapsamında ;

Kullanılan yazılımlar güvenlik açısından incelenir. Güvenliği sağlamak amaçlı gerekli konfigurasyonlar yapılır.

Sunucular ve kullanıcı bilgisayarlarının güvenlik seviyelerinin yükseltimesi amacıyla gerekli konfigurasyonları yapmasıdır.

Altyapının tümü ve uygulamalar için yetkilerin yönetimi ve düzenlenmesi

Sistem loglarının doğru toplanması amacıyla gerekli düzenleme ve konfigrasyonların yapılması

Veritabanı güvenliği amaçlı gerekli konfigasyonların yapılması.

Uzak veya yakın erişim güvenliğinin sağlanması, gerekli düzenlemenin yapılması

Kablosuz ağ güvenliği amaçlı gerekli konfigrasyonun yapılması

Güvenlik hedefli personel eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları

E-Posta Güvenliği

Hukuki ve İdari tedbirlerin alınmasının ardından teknik unsurların değerlendirilmesi, bilgi işlem süreçlerinin incelenmesi, yetki martisi, yetki kontrolleri, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimleri, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, şifreleme, sızma testleri, saldırı tespit ve önleme sistemleri, log kayıtları, veri maskeleme unsurları, veri kaybı önleme yazılımları, veri yedekleme, güvenlik duvarları, anti-virüs sistemleri, anahtar yönetimi gibi birçok teknik unsurun değerlendirmesinin ve danışmanlığının yapılmasıdır.

Spam, phishing, hoax gibi yöntemler diğer e-posta tehtid yöntemleridir. E-posta güvenliği konusunda en önemli unsurun insan olduğunu unutmadan gerekli tüm önlemleri alarak güvenliğinizi maksimum düzeye çıkarma hizmeti vermekteyiz.