KIVUZ - KVKK Uyumluluk Yazılımı

 • Siz işinize odaklanın, KVKK yükümlülüklerinizi Kivuz yerine getirsin.

  Uçtan uca tüm KVKK yükümlülüklerinizi yerine getirerek işletmenize daha çok zaman ayırmanızı sağlıyoruz.

  Modüllerimiz ve fonksiyonel özelliklerimiz ile KVKK süreçlerinizi baştan sona bütünleşik olarak tek noktadan yönetin.

  Kişisel verileri işleme süreçlerinde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

  İnsan Unsurunu en aza indirgeyerek, personel tasarrufu sağlar. Sektörel bazdaki hazır şablonlarla tüm süreçlerinizde zaman kazandırır.

  Potansiyel risklerinizi analiz ederek, KVKK uyumluluğunuzu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

  Risklerin değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik ilk adımdır. Sıfır bilgi gerektiren bu analiz modülü, risk profilinizi doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Hızlı

KVKK Uyum Sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

Mevzuata Uyumlu

Şirketlerin veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

Envanter Sorumluluğu

Kişisel veri yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenerek üzerinizden yük alır.

Versiyonlama Sistemi

VERBIS ile karşılıklı olarak kişisel veri bildirimlerinin güncel tutulmasını sağlar.

Başvuru yönetimi

İşletmede KVKK başvurularının takibini ve kanuni sürede cevaplanmasını takip eder.

Denetim

KVKK kapsamında yapılacak uyum denetimlerini sistem üzerinden yapabilmenizi sağlar.

Online Eğitim İmkanı

Hem genel hem de özel nitelikli veriler ile ilgili online eğitim sunar, eğitim süreçlerinizi takip eder.

Bildirim Yönetimi

Açık rıza ve Aydınlatma süreçleri ve bildirimlerini yapar, ispata esas olmak üzere muhafaza eder.

 • Verbis Kayıt Yönetimi

  Verbis kayıt sistemine birebir uyumludur ve değişen süreçlerde versiyonlar arasında mukayese imkanı sağlar.

  İmha Uyarı Yönetimi

  Saklanan kişisel verilerin kanuni imha sürelerini takip eder, süresi dolan verilerin imhası için uyarı verir

  Eğitim

  KVKK süreçleri ile ilgili eğitimleri personele online olarak sunar ve takibini yapar.

Daha Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın