Veri Yönetim Hizmetleri

Veri Yönetim

SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis gibi veri tabanı sistemleri için konusunda uzman personellerle yerinde, uzaktan, çağrı bazlı ve 7×24 teknik destek ve uzaktan sistem yönetimi gibi hizmetler sunmaktayız.

Operasyonel veri tabanlarınızı, yapısal olmayan büyük veri veri tabanlarınızı ya da karar destek sistemleriniz için güncel teknolojiyi takip eden sürekli kendisini yenileyen bir ekip ile sizlere daha iyi hizmet vermek için durmadan çalışıyoruz.

Big Data sayesinde geleneksel veri tabanı sistemlerinin altından kalkamayacağı büyüklükteki verileri işleminizi, o verilerden anlık raporlarla kararlar almanızı sağlıyoruz.

Kurumunuz tarafından üretilen ya da sosyal medya gibi dış kaynaklardan erişebildiğiniz tüm dataları anlamlandırabilir ve istediğiniz mimaride işleyip, raporlama ürünlerinizi besleyebiliriz. Rakipleri ile daha kolay rekabet edebilir daha kolay stratejik kararlar almanızı sağlıyoruz.

Erişim ve Güvenlik Yönetimi, Kurulum ve Konfigürasyon Yönetimi, Veri Taşıma İşlemleri, Felaket Kurtarma Merkezleri’nde (FKM) Veri Replikasyonları, Sistemlerin Uzaktan Takibi, Performans İyileştirmesi, SQL Sorgu Performansının İyileştirilmesi, Hata ve Log Takibi, Yedekleme ve Kurtarma İşlemleri, Yüksek Erişilebilirlik, Eklenti Yönetimi, Rutin Bakımlar, Veritabanı Eğitimleri

Dağınık veritabanı ortamlarını yönetmek oldukça zordur. Kimin hangi ortamda yetkili olduğu kargaşası, lisans maliyetleri, instance sayıları gibi birçok konu veritabanı yöneticileri için birer sorundur.

Bu çalışma paketinde konsolide edilmek istenen ortamlar incelenir ve dökümante edilir.Fiziksel ortam, sanal ortam yada birden fazla instance’ın bir yerde toplanması çalışmaları yapılabilir

Bu çalışmalarda lisans maliyetleriniz azalacak, donanım maliyetleriniz azalacak, iş gücü verimi artacak, veritabanlarınız için yüksek erişilebilirlik sağlanacaktır.

Sağlık Taraması (Health Check)

Bu kapsamında yapılacak çalışmada uçtan uca birçok farklı parametre ve veri tabanı konfigürasyonuz kontrol edilecektir ve bir yönetici özeti de sunulacaktır.

Var olan donanım kaynaklarından(CPU, Memory, Disk, Network) ne kadar verimli faydalandığınız kontrol edilmiş olacaktır. Veri tabanı ortamının genel manada bir resminin çekildiği çalışmadır. Bu çalışma sonuçlarına bağlı olarak hangi çalışmaların önceliklendirilmesi gerektiğine karar verilir.

Sistemlerinizin performansının iyileştirilmesi ve problemlerinizin çözümü hakkında soruna sizin yanınızda (tarafınızdan bakarak) olarak, sorunun tanımını/teşhisini doğru yapmak istiyoruz.