2.02.2021
Pandemi ile geçen 2020 yılının ardından, siber güvenlik açısından 2021 de bizler neler bekliyor olabilir?
Pandemi ile geçen bir yılında ardından büyük olasılıkla yine pandemi ile geçecek olan 2021 yılında siber güvenlik konusunda şirketleri ve bizleri nelerin beklediği hakkında düşüncelerimizi paylaşmak istedik.
Pandemi sürecinde değişen iş yaşantısı, daha çok bilgisayar başında geçen zaman, uzak çalışma ve hazırlıksız yakalanmış veri sistemleri siber güvenliğe daha farklı açılardan daha çok yönelme gereksinimi doğurmuş durumda.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler ile birlikte siber olaylara ilişkin alınacak tedbirler şirketler için yasal riskleri azaltacaktır. Sanal ortamların arttığı, online alışverişin çılgın gibi yükseldiği 2020 yılının ardından 2021 yılında bu yükselişin getirdiği sorumluluklar gündemde olacaktır.
Kaçınılmaz olarak hepinizin beklediği şey 2020 yılında e-posta kullanımının artmasıydı ki bu da gerçekleşti. Dünya her zamankinden daha fazla e-posta kullandı. Ancak ilginç bir durumdur ki ekonomi tekrar eski haline dönse dahi e-posta kullanımının yine de artarak devam edeceği tahmin edilmekte. E-posta siber saldırılar için hala en önemli araç olduğunu düşündüğümüzde, e-posta platformlarının güvenliği de giderek önem kazanacaktır.
Evden çalışma sisteminin artışı ile kurumsal bilgisayar sayısının artması, antivirüs ve diğer uç nokta güvenlik yazılımlarının önemini artırmaktadır. Birçok işyerinde çalışanlar evden çalışma sürecinde kişisel bilgisayarını kullanarak işine katkı sağlamaya çalıştı. Ancak bu durum pandemi sonuna kadar olacak geçici bir süreç olarak değerlendirildi. Bu da 2021 yılında pandeminin devam etmesi halinde bilgisayar sayındaki artışın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmektedir.
Kuşkusuz ki 2020 yılı siber güvenlik açısından en akılda kalıcı olgu fidye yazılımlar olmuştur. Fidye yazılım saldırıları 2020 yılında en üst seviyeye ulaşmış durumda idi. Bu durum firmaları ve kuruluşları siber güvenlik tedbirleri anlamında yatırım yapmaya zorlamış ve ciddi boyutlarda yatırımlar gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bizleri bekleyen sorunun, fidye yazılımların siber güvenlik önlemlerine karşı kendini geliştirmiş yeni sürümleri olacağı fikrindeyiz. 2020 yılına kadar korumasız veya kısıtlı korumalı verileri hedef alan fidye yazılımları 2021 yılı ile birlikte korunan sistemler ile de mücadele etmek üzere kendilerini güncelleyecektir.
Siber güvenlik konusunun öneminin artması ile birlikte, küçük çaplı işletmeler için bile siber güvenlik personelinin istihdam edilmesi gerekebilir. Bu durumda dünyada 2020 yılı ile artan işsizlik, 2021 siber güvenlik istihdamları ile küçük de olsa olumlu gelişme gösterebilir.
Bütün bunlar siber güvenlik sektörü açısından olumlu gelişmeler olmakla birlikte temelde sektörün yükselişini oluşturan her zaman artan veri olacaktır. Bu da pandeminin ivme kazandıran etkisi olmasına rağmen, pandemi sonrasında da siber güvenlik konusunun her zaman yükselişte olacağını düşündürmektedir.